17 | 12 | 2017

Correo GVA       e mail gif      logo moodle       logo sao    itaca 150  fp nominas

SOL·LICITUD D'ESPECIALISTES PER ALS CICLES D'AEROMECÀNICA I AVIÓNICA

El Centre Integrat Públic de Formació Professional de Xest, imparteix Cicles Formatius de grau mitjà i superior. Segons indica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de Maig, d'educació, en el seu TÍTOL 3, CAPÍTOL II, ARTICLE 95:

2.- Excepcionalment, per a determinats mòduls es podrà incorporar, com a professors especialistes, atenent a la seua qualificació i a les necessitats del sistema educatiu, a professionals, no necessàriament titulats, que desenvolupen la seua activitat en l'àmbit laboral. Aquesta incorporació es realitzarà en règim laboral o administratiu, d'acord amb la normativa que resulte d'aplicació.

 

Atenent a açò, s'obri un PROCEDIMENT per tal de cobrir, en funció de les necessitats del centre, les places de professor especialista per a diferents mòduls dels Cicles de Grau Superior de Manteniment Aeromecànic i Manteniment d'Aviónica.

 

Els interessats hauran d'enviar la sol·licitud i el currículum vitae a l'adreça Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. del 1 al 14 de juny de 2017.

 

REQUISITS:

 

 CALENDARI:

 • 30 de maig de 2017: publicació de la convocatòria.
 • 1 a 14 de juny: enviament de currículums.
 • fins el 19 de juny: entrevistes als candidats.  
 • 20 de juny: publicació llistat provisional de la baremació. 
 • 21 a 23 de juny: al·legacions.
 • 27 de juny: publicació llistat definitiu de la baremació.

NOTA: qualsevol modificació d'aquest calendari es comunicarà al tauler d'anuncis del centre i a la pàgina web.

  BAREMACIÓ PROVISIONAL:

 BAREMACIÓ DEFINITIVA:


 

SOLICITUD DE ESPECIALISTAS PARA LOS CICLOS DE AEROMECÁNICA Y AVIÓNICA

El Centro Integrado Público de Formación Profesional de Cheste, imparte Ciclos Formativos de grado medio y superior. Según indica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de educación, en su TITULO 3, CAPÍTULO II, ARTÍCULO 95:

2.- Excepcionalmente, para determinados módulos se podrá incorporar, como profesores especialistas, atendiendo a su cualificación y a las necesidades del sistema educativo, a profesionales, no necesariamente titulados, que desarrollen su actividad en el ámbito laboral. Dicha incorporación se realizará en régimen laboral o administrativo, de acuerdo con la normativa que resulte de aplicación.

 

Por elo, se abre un PROCEDIMENTO para cubrir, en función de las necesidades del centro, las plazas de profesor especialista para distintos módulos de los Ciclos de Grado Superior de Mantenimiento Aeromecánico y Mantenimiento de Aviónica.

 

Los interesados deberán enviar la solicitud y el currículum vitae a la dirección Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. del 1 al 14 de junio de 2017.

 

REQUISITOS:

 

 CALENDARIO:

 • 30 de mayo de 2017: publicación de la convocatoria.
 • 1 a 14 de junio: envio de currículums.
 • hasta el 19 de junio: entrevistas a los candidatos.  
 • 20 de junio: publicación listado provisional de la baremación. 
 • 21 a 23 de junio: alegaciones.
 • 27 de junio: publicación listado definitivo de la baremación.

NOTA: cualquier modificación de este calendario se comunicará en el tablón de anuncios del centro y en la página web.

 

BAREMACIÓN PROVISIONAL:

BAREMACIÓN DEFINITIVA:

escaenfrdeit

FSEpos cast

ECA Semipresencial

ECA LOGO2